Hive Center for Contemporary Art is pleased to announce our participation in the Art Shenzhen 2018. Artists featured will be CHEN Langmu, GONG Chenyu, GU Liang, LI Wenguang, LIANG Quan, LIU Ke, Masaru SHICHINOHE, QI Fenjun, WANG Yi, WANG Hao, XIA Yu, ZHANG Dejian, ZHANG Gong and ZHU Ye.

Please scan the QR code to follow us on WeChat :HIVEART2013